Fiber till Östmark!

Vi har bildat en förening, Östmarks Fiber ekonomisk förening, för att försöka få bredband – fiber till Östmark. Det innebär mycket arbete innan vi kommer dit, men vi är beredda att arbeta tillsammans för att Östmark som är på så bra frammarsch, också ska få fiber till byn.

Varför fiber?

Fiber är en förutsättning för att klara framtidens behov av ökad bredbandskapacitet. Det handlar om att via Internet på ett tillräckligt snabbt och säkert sätt kunna sköta företag, ta del av samma utbud som i storstäderna. Det kommer att vara kontakter med sjukvården, med myndigheter, möjligheter till distansundervisning, nöjen och all annan service som nu i allt snabbare takt bara kommer att finnas via nätet.

Räcker det inte med mobilt bredband?

Svaret är – nej. Det mobila bredbandet kommer inte under överskådlig tid att vara ett alternativ till fiber. Det är inte enbart en fråga om hastighet på näten, utbyggnad (täckning) utan också en fråga om att informationen ska kunna skickas säkert. Det blir inte minst viktigt när din sjukhusjournal blir tillgänglig på nätet. Dessutom är fiber ett mycket billigare alternativ, det mobila bredbandet kommer bli avsevärt dyrare än fiber.

Vi som sitter i styrelsen och som på helt ideell grund vill arbeta för detta behöver stödet ifrån bygden. Efter intresseanmälningarna är det dags för nästa steg. Bästa sättet att visa det är att gå in som medlem i föreningen, då får vi mandat att jobba vidare.

Fiber till Östmarksbygden